ที่มาของบริษัท

บริษัทก่อตั้งมาในปี โดยมีเป้าหมายหลักต้องการที่จะพัฒนาสื่อการสอนไทยให้ทันกับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ ที่สำคัญคือราคาต้องไม่สูง รวมถึงมีแผนพัฒนาบุคลากรไทยทั้งด้านงานอบรม และงานระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงในการเข้าไปทำงานในตลาดสากล