แนะนำเว็บไซต์

เว็บไซต์ของเราสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับบุคคลด้านไอที และเป็นที่แชร์ข้อมูลเอกสารการสอนต่างๆที่ทางคณาจารย์เราได้จัดทำขึ้น โดยมีเนื้อหาแยกเป็นหลายหมวดหมู่ด้วยกัน ซึ่งผู้อ่านสามารถติดตามต่อเนื่องได้ ซึ่งเราคิดว่าสิ่งต่างๆคงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาไอทีอย่างแท้จริง